logo Anne Veldman
 
 

Gevoelstherapie, wat is dat?Gevoelstherapie is een doeltreffende manier om te veranderen en is erop gericht de werkelijke diepe oorzaak van je huidige problemen op te sporen en alsnog naar buiten te brengen, waardoor 'genezing' ontstaat. Het is een snelle en doeltreffende manier om te transformeren, waardoor ruimte ontstaat voor nieuwe 'schone' inzichten in het heden. De 'genezing' vindt plaats op het mentale, fysieke en spirituele vlak en is van blijvende aard. Omdat door Gevoelstherapie de oorzaak van een probleem (soms geleidelijk) verdwijnt hoeven we niet ons best te doen met het probleem te leren leven. De energie die we daardoor overhouden kan worden gebruikt voor constructie in plaats van destructie. Geluksbeleving wordt groter, de dingen 'lukken' beter. Bang zijn behoort tot het verleden. Je ontdekt dat je inderdaad - om de beroemde woorden van Nelson Mandela te gebruiken - 'briljant, prachtig, talentvol en fantastisch bent', op een bruikbare manier.

Meestal is het een proces van jaren om te kunnen besluiten dat de tijd rijp is om in therapie te gaan. Jaren waarin je je steeds vaker niet goed voelt en steeds wanhopiger wordt, omdat je je leefpatroon wel wìlt veranderen maar het niet kan. Je ongenoegen en moedeloosheid worden steeds groter. Eigenlijk een ideale situatie om in jezelf te investeren en te veranderen.

Teamwork.
Verandering door Gevoelstherapie komt vooral tot stand door motivatie, geloof, vertrouwen, medewerking, opoffering, respect en de behoefte te veranderen. Jij noch je therapeut kunnen verandering teweeg brengen zonder hulp van de ander.

Eerste kennismaking
Wanneer je besluit dat je een Gevoelstherapie wilt doen, maken we een afspraak voor een eerste kennismaking. In dit (vrijblijvende) analyserende gesprek inventariseren we samen waar het bij jou in de kern om gaat. Aan de hand van dit gesprek kan ik vrij nauwkeurig bepalen of Gevoelstherapie geschikt is voor jou en welk resultaat je ervan mag verwachten. Je krijgt direct en concreet advies.

Tien sessies in twee weken
We hebben tien sessies in twee weken (in totaal 20 tot 25 uur) nodig om ons door de totale problematiek heen te werken. Sommige mensen denken dat het onmogelijk is om in deze relatief korte tijd zoveel te bereiken. Toch kan het, doordat we ons steeds alleen met de kern van het probleem bezig houden en niet met alles wat eruit is voortgekomen. Deze kern kan nooit groot zijn als je kijkt met je ogen van nu, je was immers klein toen.

24-uursritme
Omdat we gebruik maken van een natuurlijk 24-uursritme worden de sessies op tien achtereenvolgende werkdagen elke dag op een zelfde tijdstip gegeven. De eerste sessie is altijd op maandag en de bijeenkomsten duren gemiddeld twee uur per dag. Elke dag heeft zijn eigen programma, waarin jouw belevingen en gevoelens centraal staan. We beginnen met een gesprek, gevolgd door de eigenlijke sessie. Aan het eind van elke bijeenkomst krijg je een klein beetje huiswerk mee.

De sessies
Je ligt op een bedbank met je schoenen uit; je krijgt een blinddoekje voor je ogen. Dit is het enige 'hulpmiddel' dat gebruikt wordt tijdens de sessies. De blinddoek voorkomt afleiding van buitenaf en bevordert in sterke mate het 'kijken' naar binnen. 's Nachts, als het donker is, pieker je immers ook veel makkelijker, we maken dankbaar gebruik van deze makkelijke 'nachtstroom'. Na een eenvoudige ontspanningsoefening die je langzamerhand geleerd wordt, help ik je via geleide fantasie terug te gaan naar je vroegste kinderjaren en je voorgeboortelijke tijd. Langzamerhand zullen oude beelden terugkomen in je herinnering, vergezeld van de bijbehorende gevoelens die nu eindelijk geuit mogen worden.

Ik krijg vooraf vaak de opmerking 'ja maar ik herinner me niets meer van vroeger…' te horen. Meestal betekent dat dat je liever geen herinneringen aan vroeger meer hèbt. Voor het slagen van de therapie is het echter niet van belang; alle herinneringen, alles wat je gevoeld, gezien, gehoord, geroken, kortom beleefd hebt, liggen opgeslagen in je hersenen, in computertaal je 'bestand'. Juist met gevoelstherapie is het mogelijk om in een kort tijdsbestek de oude gevoelens en ervaringen weer op te roepen en te beleven. Dit steeds weer 'her'beleven is nodig om los te kunnen komen van de oude pijnlijke ervaring die nog steeds invloed heeft op je leven van vandaag.

Doel
Het doel van de therapie is het op een gevoelsmatige manier contact maken met de oorzaak van je problemen. Je ontdekt je blokkades, je doorleeft ze en heft ze op door je eindelijk te uiten. Je eigen energie die zoveel jaren heeft vastgezeten kan eindelijk naar buiten komen. Vaak geeft de bewustwording van een oorzaak direct al een verandering in je levenshouding, soms duurt het wat langer.

De eerste week
De eerste vijf dagen van de therapie dienen voor het vinden, losweken, bewustmaken en herbeleven van de negatieve ervaringen waaruit je onbehulpzame levensovertuigingen afkomstig zijn. Alle positieve en negatieve gevoelens die je bezig houden, passeren de revue. Het zijn heel intensieve uren. Je leert je ook ontspannen, naar je gevoel te luisteren, er woorden aan te geven en die naar buiten te brengen. Ook leer je om je 'denken' - dat je van je 'voelen' afhoudt - uit te schakelen. Er vindt een actieve training van vaardigheden plaats.
Naarmate de therapie vordert worden de belevingen intensiever. Alle oude ongenoegens en spanningen worden actief naar buiten gewerkt ofwel ontladen, wat de uiteindelijke heling bewerkstelligt. Het gevoel van opluchting en bevrijding is groot. Je voelt je terugkomen bij jezelf.

De tweede week
De tweede vijf dagen dienen voor uitdieping van en het definitief afrekenen met de negatieve, verkeerd geprogrammeerde gevoelens. Het zijn pittige dagen waarin heel actief en precies gewerkt moet worden. Op de laatste dag wordt je partner (als je die hebt) uitgenodigd voor het gesprek. We bespreken wat er allemaal gebeurd is, wat jouw 'rode draad' in je leven geweest is en hoe de komende tijd er – ook voor je partner – uit gaat zien.

Reactiegolf
De reactiegolf na de therapie duurt gemiddeld twaalf tot veertien weken. Alles wat uit het onderbewustzijn is losgekomen moet verwerkt worden; een nieuw evenwicht vormt zich op natuurlijke wijze. In deze weken en maanden hou ik regelmatig contact met je, in het begin frequent, erna naar behoefte. Op 6, 9 en 12 maanden kom je terug voor 'controle'. Na een jaar kan het nog nodig blijken een paar therapeutische puntjes op de i te zetten. Zo'n 'nabehandeling' of 'verdieping' duurt meestal 3 of 4 dagen.

Oppassen met alcohol
Tijdens de therapie en de eerste drie maanden erna, krijgt je enkele eenvoudige opdrachten te doen. Omdat gevoelstherapie een natuurgeneesmethode is en we je volle herinneringsvermogen en capaciteiten nodig hebben is het erg belangrijk dat je tijdens de therapie geen alcohol gebruikt. Het heeft een negatief effect op de werking van de therapie. Ook tijdens het herstellingsproces erna raad ik je aan om in zeer beperkte mate alcohol te gebruiken.

 vorige | volgende 
 
 
"de Verandering"
Anne Veldman

Het boek vertelt op een makkelijke en inzichtelijke manier hoe voor een ieder de 'Wet van de Programmering' werkt, en laat je zien hoe je je problemen kunt ontdekken en doorbreken.Lees alvast een stukje

 

 

Anne Veldman ondersteunt
Counting Flowers - Handgemaakt, unieke en eerlijke sjaals uit de hele wereld

© Anne Veldman 2010 Anne Veldman Gevoelstherapie Privacy statement